สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   12  
2 Sep 2019   12  
3 Sep 2019   20  
4 Sep 2019   22  
5 Sep 2019   37  
6 Sep 2019   26  
7 Sep 2019   19  
8 Sep 2019   16  
9 Sep 2019   30  
10 Sep 2019   30  
11 Sep 2019   23  
12 Sep 2019   25  
13 Sep 2019   35  
14 Sep 2019   29  
15 Sep 2019   17  
16 Sep 2019   24  
17 Sep 2019   24  
18 Sep 2019   27  
19 Sep 2019   25  
20 Sep 2019   31  
21 Sep 2019   16  
22 Sep 2019   14  
23 Sep 2019   36  
24 Sep 2019   30  
25 Sep 2019   42  
26 Sep 2019   38  
27 Sep 2019   30  
28 Sep 2019   20  
29 Sep 2019   18  
30 Sep 2019   20