สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   34  
2 Aug 2019   57  
3 Aug 2019   28  
4 Aug 2019   25  
5 Aug 2019   23  
6 Aug 2019   27  
7 Aug 2019   20  
8 Aug 2019   22  
9 Aug 2019   33  
10 Aug 2019   27  
11 Aug 2019   24  
12 Aug 2019   18  
13 Aug 2019   20  
14 Aug 2019   30  
15 Aug 2019   26  
16 Aug 2019   41  
17 Aug 2019   35  
18 Aug 2019   30  
19 Aug 2019   19  
20 Aug 2019   18  
21 Aug 2019   29  
22 Aug 2019   23  
23 Aug 2019   28  
24 Aug 2019   32  
25 Aug 2019   19  
26 Aug 2019   18  
27 Aug 2019   22  
28 Aug 2019   31  
29 Aug 2019   23  
30 Aug 2019   29  
31 Aug 2019   25