สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   40  
2 Jul 2019   28  
3 Jul 2019   43  
4 Jul 2019   43  
5 Jul 2019   33  
6 Jul 2019   35  
7 Jul 2019   42  
8 Jul 2019   36  
9 Jul 2019   48  
10 Jul 2019   40  
11 Jul 2019   29  
12 Jul 2019   20  
13 Jul 2019   27  
14 Jul 2019   22  
15 Jul 2019   34  
16 Jul 2019   26  
17 Jul 2019   33  
18 Jul 2019   31  
19 Jul 2019   35  
20 Jul 2019   21  
21 Jul 2019   20  
22 Jul 2019   26  
23 Jul 2019   26  
24 Jul 2019   33  
25 Jul 2019   24  
26 Jul 2019   21  
27 Jul 2019   30  
28 Jul 2019   13  
29 Jul 2019   23  
30 Jul 2019   16  
31 Jul 2019   37