สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   26  
2 Jun 2019   20  
3 Jun 2019   25  
4 Jun 2019   22  
5 Jun 2019   17  
6 Jun 2019   38  
7 Jun 2019   26  
8 Jun 2019   26  
9 Jun 2019   32  
10 Jun 2019   43  
11 Jun 2019   36  
12 Jun 2019   37  
13 Jun 2019   42  
14 Jun 2019   33  
15 Jun 2019   28  
16 Jun 2019   33  
17 Jun 2019   30  
18 Jun 2019   32  
19 Jun 2019   33  
20 Jun 2019   0  
21 Jun 2019   0  
22 Jun 2019   0  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   14  
26 Jun 2019   52  
27 Jun 2019   44  
28 Jun 2019   44  
29 Jun 2019   26  
30 Jun 2019   35