สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   43  
2 May 2019   58  
3 May 2019   51  
4 May 2019   57  
5 May 2019   62  
6 May 2019   66  
7 May 2019   64  
8 May 2019   92  
9 May 2019   71  
10 May 2019   50  
11 May 2019   45  
12 May 2019   27  
13 May 2019   64  
14 May 2019   31  
15 May 2019   38  
16 May 2019   28  
17 May 2019   23  
18 May 2019   52  
19 May 2019   61  
20 May 2019   53  
21 May 2019   82  
22 May 2019   29  
23 May 2019   35  
24 May 2019   23  
25 May 2019   25  
26 May 2019   17  
27 May 2019   20  
28 May 2019   30  
29 May 2019   17  
30 May 2019   36  
31 May 2019   21