สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   64  
2 Apr 2019   70  
3 Apr 2019   94  
4 Apr 2019   76  
5 Apr 2019   42  
6 Apr 2019   45  
7 Apr 2019   42  
8 Apr 2019   66  
9 Apr 2019   70  
10 Apr 2019   83  
11 Apr 2019   93  
12 Apr 2019   59  
13 Apr 2019   47  
14 Apr 2019   51  
15 Apr 2019   70  
16 Apr 2019   84  
17 Apr 2019   106  
18 Apr 2019   63  
19 Apr 2019   80  
20 Apr 2019   47  
21 Apr 2019   54  
22 Apr 2019   72  
23 Apr 2019   86  
24 Apr 2019   99  
25 Apr 2019   77  
26 Apr 2019   70  
27 Apr 2019   51  
28 Apr 2019   40  
29 Apr 2019   50  
30 Apr 2019   30