สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   25  
2 Feb 2019   42  
3 Feb 2019   25  
4 Feb 2019   36  
5 Feb 2019   36  
6 Feb 2019   29  
7 Feb 2019   29  
8 Feb 2019   36  
9 Feb 2019   24  
10 Feb 2019   20  
11 Feb 2019   25  
12 Feb 2019   29  
13 Feb 2019   52  
14 Feb 2019   34  
15 Feb 2019   34  
16 Feb 2019   27  
17 Feb 2019   36  
18 Feb 2019   40  
19 Feb 2019   59  
20 Feb 2019   54  
21 Feb 2019   63  
22 Feb 2019   78  
23 Feb 2019   42  
24 Feb 2019   48  
25 Feb 2019   55  
26 Feb 2019   59  
27 Feb 2019   58  
28 Feb 2019   58