สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   44  
2 Dec 2019   40  
3 Dec 2019   56  
4 Dec 2019   42  
5 Dec 2019   45  
6 Dec 2019   51  
7 Dec 2019   48  
8 Dec 2019   47  
9 Dec 2019   73  
10 Dec 2019   48  
11 Dec 2019   50  
12 Dec 2019   54  
13 Dec 2019   49  
14 Dec 2019   62  
15 Dec 2019   52  
16 Dec 2019   46  
17 Dec 2019   59  
18 Dec 2019   58  
19 Dec 2019   50  
20 Dec 2019   50  
21 Dec 2019   68  
22 Dec 2019   40  
23 Dec 2019   50  
24 Dec 2019   57  
25 Dec 2019   59  
26 Dec 2019   51  
27 Dec 2019   55  
28 Dec 2019   65  
29 Dec 2019   55  
30 Dec 2019   49  
31 Dec 2019   59