สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   39  
2 Nov 2019   45  
3 Nov 2019   39  
4 Nov 2019   38  
5 Nov 2019   51  
6 Nov 2019   35  
7 Nov 2019   41  
8 Nov 2019   42  
9 Nov 2019   55  
10 Nov 2019   39  
11 Nov 2019   56  
12 Nov 2019   61  
13 Nov 2019   52  
14 Nov 2019   55  
15 Nov 2019   59  
16 Nov 2019   60  
17 Nov 2019   58  
18 Nov 2019   58  
19 Nov 2019   47  
20 Nov 2019   47  
21 Nov 2019   62  
22 Nov 2019   53  
23 Nov 2019   48  
24 Nov 2019   33  
25 Nov 2019   33  
26 Nov 2019   30  
27 Nov 2019   31  
28 Nov 2019   38  
29 Nov 2019   43  
30 Nov 2019   55