สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   12  
2 Oct 2019   15  
3 Oct 2019   27  
4 Oct 2019   40  
5 Oct 2019   33  
6 Oct 2019   38  
7 Oct 2019   30  
8 Oct 2019   31  
9 Oct 2019   37  
10 Oct 2019   36  
11 Oct 2019   37  
12 Oct 2019   31  
13 Oct 2019   45  
14 Oct 2019   32  
15 Oct 2019   28  
16 Oct 2019   32  
17 Oct 2019   29  
18 Oct 2019   26  
19 Oct 2019   37  
20 Oct 2019   28  
21 Oct 2019   37  
22 Oct 2019   26  
23 Oct 2019   43  
24 Oct 2019   39  
25 Oct 2019   30  
26 Oct 2019   32  
27 Oct 2019   29  
28 Oct 2019   33  
29 Oct 2019   48  
30 Oct 2019   43  
31 Oct 2019   42