สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   0  
2 Jan 2019   0  
3 Jan 2019   20  
4 Jan 2019   50  
5 Jan 2019   26  
6 Jan 2019   27  
7 Jan 2019   28  
8 Jan 2019   19  
9 Jan 2019   29  
10 Jan 2019   49  
11 Jan 2019   43  
12 Jan 2019   40  
13 Jan 2019   37  
14 Jan 2019   39  
15 Jan 2019   32  
16 Jan 2019   35  
17 Jan 2019   35  
18 Jan 2019   35  
19 Jan 2019   29  
20 Jan 2019   30  
21 Jan 2019   31  
22 Jan 2019   26  
23 Jan 2019   25  
24 Jan 2019   37  
25 Jan 2019   31  
26 Jan 2019   23  
27 Jan 2019   26  
28 Jan 2019   38  
29 Jan 2019   29  
30 Jan 2019   22  
31 Jan 2019   39